Setkávání starostů

Předávání nádob na tříděný odpad