Fotogalerie

Webové stránky

Obec Břežany
Břežany leží v oblasti horažďovické pahorkatiny, 7 km od města Horažďovic, v členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 488 m. Na území o rozloze 1044 ha žije 198 obyvatel.

Břežany jsou poměrně rozsáhlou vsí na úpatí vrchu Slavníka, na němž byly nalezeny předměty již z doby bronzové. Ves byla založena ve svahu obráceném k jihu, s úvozovou střední částí. Tato „břehová" situace dala vesnici i jméno. První zmínka o Břežanech je z roku 1319. Vesnice samotná však může být staršího původu. Prameny jsou, pokud jde o údaje týkající se dějin vesnice, v porovnání s jinými obce relativně chudé.

Jako jedna z prvních vsí na Klatovsku byly v roce 1995 Břežany prohlášeny památkovou zónou. V obci je totiž k vidění cenný soubor lidové architektury – zejména areály selských statků se zděnou architekturou lidového baroka tzv. blatského typu. V obci stojí drobná kaplička sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století, štíhlá kamenná boží muka s vytesaným letopočtem 1738. V lese nad obcí u studánky s léčivým pramenem pak stojí kaple sv. Anny z roku 1760, kterou stíní stopadesátiletá památná lípa malolistá s obvodem kmene 430 cm a výškou 24 m. V Břežanech se nepřetržitě udržuje tradice ochotnického divadla, které se hraje v přírodním amfiteátru nedaleko obce. Ochotnický spolek byl založen v r. 1913.

Mezi obcí Břežany a obcí Smrkovec ležela zaniklá ves Staříkov, zmiňovaná v roce 1623.

V obce najdeme obecní úřad a knihovnu.

Severně od obce se vypíná vrch Slavník 627 m n.m., východně vrch Radina 534 m n.m., jižně se nachází Břežanský velký rybník a západně Mlýnský potok, Velenovský potok, Konětovský rybník a Velký Smrkovec.

Obcí prochází silnice III/18629 z Malého Boru do Pačejova.

V obci mají sídlo dva spolky, SDH Břežany a Myslivecký spolek Slavník Břežany