Fotogalerie

Webové stránky

Obec Chanovice
místní části: Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic

Chanovice – příroda, řemesla, historie, kultura a lidé na Prácheňsku.

Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy. Vrcholy kopců mají nadmořskou výšku nad 600 m n. m. a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou zalesněny smíšenými lesy.

Obec je nyní majitelem celého zámeckého areálu Chanovice, díky tomu může rozhodovat o tom, jak bude historický areál využíván. Cílem je zachování úplné základní školy (druhý stupeň školy se nachází právě v prvním patře zámecké budovy), zpřístupnění pro veřejnost na kulturní a společenské akce a vytvoření klidného prostředí pro odpočinek.

Zrekonstruovaná zámecká sklepení nabízejí zájemcům o historii Expozici lidových řemesel Pošumaví, např. truhlář, tesař, kameník, atd. Důraz je kladen na představení řemesel typických ve zdejším regionu.

Po čtyřiceti letech chátrání ožil rozsáhlý hospodářský dvůr. V bývalých klenutých maštalích je Galerie Nositelů tradice lidových řemesel. Ta představuje umění všech držitelů titulu Nositel tradice z celé ČR. Titul uděluje postupně ministr kultury lidem, kteří používají a zachraňují tradiční řemeslné techniky a materiály. Významnou přehlídkou české řemeslné tradice je na počátku července Den řemesel. Návštěvníkům předvádí své dovednosti více jak osmdesát dílen. Většinu zde zhotovených výrobků si lze zakoupit.

Na sever od zámku vzniká jediný ucelený skanzen v Plzeňském kraji. Vlastivědné muzeum v Klatovech zde vytváří záchrannou Expozici lidové architektury jihozápadních Čech. V rámci dobrovolnických naučných pobytů bylo již přeneseno, zachráněno a nově postaveno čtrnáct větších objektů a pět drobnějších staveb, další jsou připravovány. Zároveň klatovští muzejníci spravují rozsáhlou barokní sýpku v sousedství, ve které shromažďují zemědělské a řemeslné náčiní a výrobky z regionu.

Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví spojuje zámecký areál se skanzenem přes kopec Chlum, na kterém stojí rozhledna s podtitulem „Prácheňsko jako na dlani“. Trasa stezky jde kolem nedaleké hájenky k Žižkovu kameni a zpět do zámeckého parku v anglickém stylu. Cílem je zdůraznit krásu a pestrost zdejších lesů a související činností v lesnictví a dřevařství. Úžasné jsou výhledy na Šumavu.

Ve starší části vesnice je vyhlášena vesnická památková zóna. Ta svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků. Od června do září probíhá Kulturní léto. Účinkující a vystavující umělci mají osobní nebo tvůrčí vztah k jihozápadním Čechám, Pošumaví a Šumavě. Pravidelně je místním občanským sdružením pořádána fotografická soutěž Obec a její lidé z územního trojúhelníku Blatná, Nepomuk a Horažďovice.

Zřícenina hradu Prácheň u Horažďovic je památným místem Čech. Obec Chanovice je členem sdružení obcí Prácheňsko. Společně s dalšími obcemi ve sdružení byly nově vyznačeny turistické trasy pro cyklisty a pro pěší, navazující na stávající stezky v okolí.

Historické objekty a historická řemesla ve svém okolí chceme zachovat a předat našim potomkům. Nelze se na vše dívat jen z ekonomické stránky. O všem nemusí vždy rozhodnout jen hlava, ale máme též srdce. Musíme mít trochu trpělivosti a hrdosti. Vždyť trochu náročnější cesta pomáhá získat úctu k místu, k člověku i k sobě samému. V Chanovicích se lze seznámit s přírodou Pošumaví, s řemeslným umem dovedných předků, s historií českého venkova, zažít kvalitní kulturu, seznámit se s přátelskými a pracovitými nadšenci.

Obecní úřad Chanovice

tel. 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
internet: www.chanovice.cz