Fotogalerie

Webové stránky

Město Horažďovice - perla Otavy

Město Horažďovice, třetí největší sídlo okresu Klatovy, leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m. n. m. Ve městě a přidružených obcích žije okolo šesti tisíc obyvatel.

Název města, dle místní tradice, odkazuje na svatého Gorazda, jenž je patronem města. Založení města souviselo s nedalekým vrchem Prácheň. Kde již v 10. století stávalo hradiště, které bylo jedním z bodů přemyslovské sítě správních hradišť. Horažďovice, poprvé písemně doložené roku 1251, vznikly jako trhová osada na strategicky významné křižovatce obchodních cest.

Na místě dnešního zámku postavili ve druhé polovině 13. století Bavorové ze Strakonic gotické panské sídlo upravené v průběhu 16. století na renesanční zámek. Dnešní podobu získal zámek na přelomu 17. a 18. století za Šternberků. V části areálu dnes sídlí městské muzeum, doplněné o městskou galerii, lapidárium, turistické informační centrum a expozici alpských minerálů. Součástí prohlídkového okruhu jsou reprezentační zámecké prostory, především velký sál s barokní freskovou výzdobou. V přízemí najdeme expozici národopisu s unikátní interaktivní dílnou, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet tradiční pošumavská řemesla. Najdeme zde expozici Prácheňských marionet se stálou divadelní loutko-hereckou scénou DS TYJÁTR Horažďovice. Otvírací doba městského muzea a turistického informačního centra: www.muzeumhd.cz.

Zámecký pivovar nechal vystavět roku 1869 Ferdinand Kinský jako výraznou průmyslovou stavbu v tehdy módním historizujícím stylu. Dříve zde stával starší pivovar, vestavěný do hradebního příkopu založený 1570 Václavem Švihovským.

Historické jádro města bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Červená brána (Pražská), jedna z nejstarších staveb svého druhu v Čechách, byla postavena okolo roku 1279 (k tomuto datu máme písemně doložené hloubení příkopů). V pozdní gotice posílilo možnost její ochrany předbraní, a dnes již neexistující pětiboký barbakán.

Branka, zvaná „Kocour“ sloužila v minulosti jako fortna zajišťující bezpečný přístup k řece Otavě a městskému mlýnu. Jde o součást historického fortifikačního systému.

Jihovýchodní brána (Prachatická) byla patrně postavena po roce 1500 v rámci úprav městského opevnění. Jižně stávala ještě jedna brána zbořená v průběhu 19. století. Dům č. p. 82 sloužil v minulosti jako šatlava.

Děkanský kostel svatých Petra a Pavla na náměstí tvoří pohledovou dominantu Horažďovic. Dnešnímu bazilikálnímu trojlodí předcházel starší kostel svatého Petra, písemně doložený k již roku 1251. Kostel svatých Petra a Pavla byl vysvěcen již před rokem 1322. Posléze prošel mnohými přestavbami, nejvýraznější stopy zanechala barokní úprava. Barokní oltář doplňuje hodnotná pozdně gotická plastika Madony. Hodnotná je i gotická křtitelnice ve tvaru kalicha.

V místě dnešního klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie stávala gotická kaple svatého Archanděla Michaela, založena kolem roku 1330 měšťanem zvaným Mečíř. Zde nechal nejvyšší královský sudí Půta Švihovský z Rýzmberka před rokem 1504 vystavět pozdně gotický kostel svatého Archanděla Michaela s přilehlým františkánským konventem. Zde je umístěn jeho náhrobek z červeného mramoru, jenž je unikátní ukázkou pozdně gotické funerální plastiky. Mezi lety 1854 – 1948/9? sloužil areál jako mateřinec Kongregace Školských sester de Notre Dame spojený s dívčí školou a internátem. Po roce 1989 se Školské sestry do Horažďovic vrátily.

Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele se poprvé v písemných dokladech objevuje roku 1593. Jedná se o renesanční, barokně upravený, trojlodní kostel. Dřevěná hudební empora je zdobená renesančními malbami. Náhrobek z červeného mramoru připomíná Jakuba Hollara z Práchně, příbuzného významného grafika a rytce Václava Hollara.

Na prostranství před hřbitovem nalezneme Barokní sloup s plastikou svatého Josefa z roku 1708.

Náměstí zdobí barokní sloup s plastikou Neposkvrněného Početí Panny Marie z roku 1725 od sochaře Johanna Hoffmanna.

Husův sbor Církve československé husitské byl vysvěcen v roce 1928. Stavbu s prvky neorenesance a secese projektoval architekt Bohumil Strébl.

Židovskou komunitu připomíná židovský hřbitov na vrchu Loreta. V dnešní Prácheňské ulici se dochovalo několik přestavěných domů původního židovského ghetta. Židé jsou v Horažďovicích poprvé písemně zmíněni k roku 1618. Součástí ghetta bývala synagoga se starým židovským hřbitovem, která byla v roce 1980 zbourána.

Na místě barokní radnice byla v roce 1927 vystavěna modernistická budova Městského úřadu. Ze staré radniční budovy zůstal zachován kamenný znak města, umístěný dnes v interiéru objektu a kamenná deska instalovaná na průčelí. Součástí původní radnice býval též měšťanský pivovar.

Masné krámy existovaly snad již v 16. století, avšak v letech 1619 a 1689 byly poničeny požáry. Současná architektonická podoba pochází z 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 jsou zobrazeny dvě souběžné řady krámků, do dnešních dnů se dochovala pouze jedna řada.

Kašna na náměstí nahradila ve druhé polovině 16. století původní dřevěnou nádrž na vodu, která vznikla souběžně se stavbou vodovodu, písemně doloženého k roku 1503. Během dalších staletí byla často upravována.

Ostrov> je přírodně krajinářským parkem v anglickém stylu. Vyskytuje se zde řada vzácných rostlin a dřevin. Park po nedávné revitalizaci slouží jako klidové a rekreační místo.

Turistické okruhy Vás zavedou k významným památkám v okolí:

Pomník Rudolfa Habsburského – připomíná smrt českého krále, při obléhání Horažďovic, v červenci 1307.

Kaple svatých Jáchyma a Anny (kaple svaté Anny) je poprvé zmíněna roku 1698. V 18. století zde vznikly lázně. Dnešní podoba pochází z roku 1848. Léčivý pramen vyvěrá pod kaplí dodnes.

Hrad Prácheň založili kolem roku 1315 Bavorové ze Strakonic na místě staršího přemyslovského hradiště. Gotický hrad byl definitivně opuštěn ve druhé polovině 16. století. Dochovalo se torzo válcové věže, obytného paláce a fortifikačního systému. V areálu hradiště najdeme také kostel svatého Klimenta se hřbitovem.

Volnočasové aktivity:

Aquapark Horažďovice – rozsáhlý komplex krytého plaveckého bazénu s tobogánem, saunovým světem, dětským bazénem a lezeckou stěnou. Další welness nabídkou je perličková lázeň, divoká řeka, kulový vodotrysk, protiproud, vzduchový rošt nebo chrlič vody a saunový svět se soláriem. Dále je zde fitcentrum. Občerstvení zajišťuje restaurace, kterou lze navštívit i v plavkách z bazénové haly. Otevírací doba: na www.bazen.horazdovice.cz

Sportovní areál Lipky – nacházejí se zde nejen tenisové kurty, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, skateboardová plocha a fotbalové hřiště, ale i vodácké tábořiště a stánek s občerstvením.

Víceúčelové hřiště Na Vápence – multifunkční hřiště s umělým povrchem mohou lidé využívat pro různé druhy sportu, jako je tenis, volejbal, nohejbal, házená a další míčové hry.