Fotogalerie

Webové stránky

Obec Kvášňovice
Obec Kvášňovice se nachází v severovýchodní části okresu Klatovy. Nadmořská výška se na katastru obce, který čítá 442 ha, pohybuje okolo 536 m. n. m. V obci žije 117 obyvatel.

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1364. Vznik obce můžeme ale posunout výrazně do minulosti vzhledem k tomu, že kostel sv. Bartoloměje byl postaven mezi lety 1240 – 1260. Kostel postavený v pozdně románském slohu je největší dominantou obce. Nejhodnotnějším stavebním prvkem kostela je románský portál z doby kolem roku 1240, stavebně spadající do okruhu tzv. burgundské gotiky. Portál je půlkruhový s pravoúhle ustupujícím ostěním. Je opatřen tympanonem zdobeným reliéfem s obloučkovým vlysem.

V blízkosti kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená v roce 1832 na památku toho, že se obci vyhnula morová nákaza a památník padlým hrdinům v 1. světové válce. V zadní části hřbitova se nachází klasicistní kaple sv. Otto.

Na kostel navazuje barokní fara. Jádro stavby pochází z 15. století. Další stavební etapy ze 17. a 18. století. Jedná se o mimořádnou architekturu s dochovanými konstrukcemi z několika stavebních etap.

Po staré cestě do Defurových Lažan můžete skoro již 300 let spatřit památnou lípu velkolistou, která dosahuje výšky 23 m a obvod jejího kmene měří 383 cm.

V roce 1896 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, ke kterému v roce 2016 přibylo i družstvo žen. Dobrovolní hasiči se starají spolu s Mysliveckým sdružením a spolkem Z Kulatesa naboso o kulturní a společenský život v obci.

V obci se nachází malý obchod s potravinami, hospůdka se sálem, kde se konají různé kulturní akce, multifunkční hřiště a Penzion Na Kozím zámku, kde můžete zažít autentickou atmosféru venkova.