KULTURNÍ AKCE

Kulturní akce - (září - prosinec 2018)

DOKUMENTY DSO

Stanovy 2

28. zápis z valné hromady

Závěrečný účet 2017

Změna rozpočtu 1

Změna rozpočtu 2

Zpráva DSO

Zápis z 22. valné hromady DSO Horažďovicko

Rozpočet 2018 a výhledy 2019, 2020

Změny rozpočtu č. 4 DSO Horažďvicko ke dni 28.12.2017

Děkovný dopis "Meziobecní spolupráce"

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2016

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2016

Stanovy + dodatky - DSO Horažďovicko

Návrh rozpočtu pro rok 2017

Schválený rozpočet pro rok 2017

Rozpočtový výhled pro rok 2018

Rozpočtový výhled pro rok 2019

Pozvánka na valnou hromadu DSO Horažďovicko

Změna rozpočtu pro rok 2017

Závěrečný účet DSO 2015

Vážení kolegové

Změna rozpočtu č.2 oskenované s podpisem

Závěrečný účet 2017

Oznámení o zveřejnění

Změny rozpočtu č. 2 DSO Horažďvicko ke dni 20.6.2017

Změny rozpočtu č. 3 DSO Horažďvicko ke dni 6.10.2017

ZPRAVODAJ DSO