AKTUALITY

Uzavřený tok stavebních objektů v DSO Horažďovickočti více >

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. čti více >

 • Vybudování recyklačních center stavebních odpadů
 • Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

 • čti více >

  Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017. čti více >

  Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. čti více >

  Ve většině obcí budou služby pojízdné prodejny k dispozici 2x týdně. Kromě základního sortimentu nabízí individuální dovoz potravin, drogerie a ostatního nabízeného zboží a to až do domu. Službu provozuje firma Daniel Motlík ze Sušice, kontakt 777612311, objednatnakup@seznam.cz. Věříme, že budete se službou spokojeni a budete ji hojně využívat. čti více >

  AKCE

  Promítání známých i neznámých filmů s herečkou, která zanechala v obci Slatina svůj nesmazatelný odkaz
  Kde: obec Slatina
  V kolik: ...

  Tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dobroticích
  Kde: Dobrotice
  V kolik: 9:00

  Přehlídka regionálních pivovárků s kulturním programem
  Kde: Hřiště Sokol Pačejov
  V kolik: ...

  Největší historické slavnosti s bohatým kulturním programem
  Kde: město Horažďovice
  V kolik: 9:00 - 20:00

  Hraje Malá muzika Nauše Pepíka
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: 15:00

  Ševčíkovy hudební večery - pocta J. Ježkov
  Kde: Zámek Horažďovice
  V kolik: 19:00

  "Deváťáci" ze ZŠ Komenského v Horažďovicích
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: ...