AKTUALITY

Projekt je zaměřen na opravu drobných sakrálních památek členských obcí Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor. Projekt bude realizován v roce 2017.čti více >

Uzavřený tok stavebních objektů v DSO Horažďovickočti více >

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. čti více >

 • Vybudování recyklačních center stavebních odpadů
 • Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

 • čti více >

  Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017. čti více >

  Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. čti více >

  AKCE

  Originální kamenické slavnosti, výroba "Patníků přátelství"
  Kde: obec Slatina
  V kolik: 13:00

  Pouťová taneční zábava
  Kde: KD Pačejov
  V kolik: 20:00

  Koncert pro varhany, sólový nástroj a zpěv
  Kde: Kostel paní Marie Sněžné, Pačejov
  V kolik: 18:00

  Tradiční pouťová výstava
  Kde: Jídelna ZŠ Pačejov
  V kolik: ...

  Pouťový jarmark + pivovarský dvůr
  Kde: Farská zahrada, Pačejov
  V kolik: ...

  Pouťové odpoledne s dechovkou na hřišti
  Kde: hřiště Pačejov
  V kolik: ...