AKTUALITY

Projekt je zaměřen na opravu drobných sakrálních památek členských obcí Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor. Projekt bude realizován v roce 2017.čti více >

Uzavřený tok stavebních objektů v DSO Horažďovickočti více >

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. čti více >

 • Vybudování recyklačních center stavebních odpadů
 • Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

 • čti více >

  Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017. čti více >

  Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. čti více >

  AKCE

  na harmoniku hraje Miroslav Němec
  Kde: kavárna ŠIBULE
  V kolik: 15:00

  beseda s Renátou Fučíkovou
  Kde: Městská knihovna HD
  V kolik: 9:00

  taktika, vědomosti, nezbytné štěstí
  Kde: DPS Palackého
  V kolik: 15:30

  hra o konfrontaci světů, myšlenek
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: 19:30

  beseda s Petrou Braunovou
  Kde: Městská knihovna HD
  V kolik: 9:00

  ale báli se zeptat, přednáška s besedou B. Freund
  Kde: Městské muzeum HD
  V kolik: 18:00

  hraje Scéna, úvodní defilé, tombola
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: 20:00

  povídání s režisérem Václavem Chaloupkem
  Kde: klub KD Pačejov
  V kolik: 17:00

  průvod masek
  Kde: obec Hejná
  V kolik: 8:00

  beseda s paní Jitkou Moserovou
  Kde: kavárna ŠIBULE
  V kolik: 18:00

  retro rocková párty
  Kde: MC Houba
  V kolik: 21:00

  hodnocení jablekharitativní obchůzka koledníků
  Kde: KD Pačejov
  V kolik: 14:00

  akce pro děti
  Kde: hostinec u Barochů - Olšany
  V kolik: 14:00

  Noc s Andersenem
  Kde: Olšasnká hasičárna
  V kolik: 18:00