AKTUALITY

Projekt je zaměřen na opravu drobných sakrálních památek členských obcí Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor. Projekt bude realizován v roce 2017.čti více >

Uzavřený tok stavebních objektů v DSO Horažďovickočti více >

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. čti více >

 • Vybudování recyklačních center stavebních odpadů
 • Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

 • čti více >

  Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017. čti více >

  Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. čti více >

  AKCE

  přednáškový cyklus
  Kde: muzeum Horažďovice
  V kolik: ...

  divadlo
  Kde: Kulturní dům HD
  V kolik: 19:30

  přednáška Zdeňka Kubáka
  Kde: divadelní sál muzea
  V kolik: 18:00

  1. prodloužená
  Kde: Kulturní dům HD
  V kolik: 19:00

  již třetí turnaj v oblíbené hře 2-členných teamů
  Kde: MC Houba
  V kolik: ...

  kouzlo úsměvu
  Kde: Kouzlo úsměvu
  V kolik: 9:00-16:00

  s chvilkou poezie
  Kde: kavárna Šibule
  V kolik: 18:00

  komentovaná procházka po městě
  Kde: zámecké nádvoří - u kašny
  V kolik: 14:00

  komentovaná prohlídka, vstupné 25,-Kč. Prohlídka trvá 90 minut
  Kde: přírodovědná stanice
  V kolik: 14:00