AKTUALITY

Projekt je zaměřen na opravu drobných sakrálních památek členských obcí Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Slatina a Velký Bor. Projekt bude realizován v roce 2017.čti více >

Uzavřený tok stavebních objektů v DSO Horažďovickočti více >

Významným společným projektem DSO Horažďovicko je vydání „Regionální učebnice“ Cílem tohoto projektu je budování a posílení místní příslušnosti a zvýšení povědomí o vlastním regionu. Regionální učebnice bude využívána na místních základních vesnických školách a zvýší jejich atraktivitu. Rozsah regionální učebnice bude odpovídat běžným učebnicím a bude sloužit jako doplňková forma výuky historie, zejména dějepisu na základních školách. čti více >

 • Vybudování recyklačních center stavebních odpadů
 • Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice

 • čti více >

  Tento projekt bude společně s osvětou ve vybraných školních zařízeních obcí Nalžovské Hory, Pačejov, Hradešice a Horažďovice realizován po dodání zbylého množství tašek na tříděný odpad, termín se předpokládá do konce března 2017. čti více >

  Místem realizace projektu je Dobrovolný svazek obcí Horaždovicko a jeho konkrétní vybrané html/obce. Cílem dobrovolného svazku obcí Horažďovicko je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. čti více >

  AKCE

  k tanci a poslechu hraje ORCHIDEA, program: veř. zasedání zastup. obce, občerstvení, tombola
  Kde: hasičská zbrojnice Břežany
  V kolik: 18:00

  Karel Zoch - Obrazy za horizontem
  Kde: městská galerie HD
  V kolik: 16:30

  divadelní představení
  Kde: KD Myslív
  V kolik: 18:00

  divadelní komedie, B.O.S pod SDH Břežany
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: 19:00

  přednáška
  Kde: Městské muzeum HD
  V kolik: 10:00

  ples, hudba COMPACT
  Kde: KD Pačejov
  V kolik: 28:00

  turnaj pro děti a dospělé
  Kde: KD Myslív
  V kolik: 8:30

  více divadelních představení souborů amatérského divadla
  Kde: KD Horažďovice
  V kolik: dle představení

  příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ
  Kde: DDM HD
  V kolik: ...

  večer s Pavlem Půtou a Josefem Klímou
  Kde: KD Pačejov
  V kolik: 17:00

  akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti
  Kde: KD Chanovice
  V kolik: 14:00

  taneční akce s maskami a hudbou pro všechny věkové kategorie, masky vítány
  Kde: KD Chanovice
  V kolik: 20:00

  akce v Olšanech
  Kde: hasičárna Olšany
  V kolik: 18:00